.
.
... Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávaní nových krajin a fotografování.
.. .Před každou cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
.. .Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

... "Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
... ...David Livingstone

... Vítejte na mém blogu ...
Krakov - 2. část

17. ledna 2017 v 6:35 |  Putování po Evropě
Pokračování předchozí části


Den druhý - 1. díl

Vstávali jsme poměrně časně.
Jednak jsme šli včera dost brzy spát a druhak se nám, i přes zatažené závěsy, dralo do pokoje ranní slunce. Na obloze už oproti včerejšímu bezmračnému azuru bylo několik mráčků. Navíc podle předpovědi mělo během dne začít pršet.

Pohled z hotelového okna, obloha už není bezmračná

Na chodbách a schodištích hotelu panoval čilý ruch. Cestou na snídani jsme potkali několik lidí s kufry a taškami.
Hotelovou restauraci jsme našli bez problémů, i když byla v sousední budově. Byli jsme tu první. Nikdo po nás nechtěl žádný doklad o zaplacených snídaních, i když jsme si ho sebou preventivně vzali. Co kdyby? Na talířky jsme si nandali jídlo podle chuti, já kousek šunky, salám a sýr a manžel dal přednost sladkému pečivu. Já si vzala čaj, muž si dal kávu.
Z okna jsme pozorovali skupinu lidí se zavazadly, z nichž část jsme už potkali. Zavazadla si odnášeli někam za roh, kde stál asi jejich autobus a pak stáli před hotelem a na něco čekali. To, nač čekali, byl pravděpodobně pokyn k nástupu do restaurace. Když jsme viděli pak ty davy, které se přetlačovaly u stolků s potravinami a později stály frontu na kávu nebo na čaj, muž ucedil: "Ještě, že jsme si přivstali."

Po snídani jsme se vrátili do pokoje, do batohu si dali pití a zbylé toasty, které jsem udělala včera ráno před odjezdem a které jsme nesnědli. Fot'ák, náhradní baterky a kapesního průvodce Krakovem, kterého jsme si v pátek zakoupili. Ještě jsem do batohu přidala deštníky, pro případ, že by předpověd' počasí vyšla. Pohledem na hodinky jsme zjistili, že když vyjdeme hned a nebudeme se courat, stihneme tramvaj z horní, tedy bližší, zastávky.

Do kopce jsme od hotelu stoupali rychlým tempem a když jsme na světlech přecházeli, viděli jsme přijíždějící tramvaj. Jela přesně podle jízdního řádu. Označili jsme si lístky a sedli si vedle sebe. Moderní část Krakova za chvilku vystřídala starší zástavba a já vytáhla plánek MHD, který jsem si doma vytiskla a na displeji v tramvaji jsem sledovala názvy zastávek. Ocenila jsem, že displejů je víc, že na ně může každý vidět a velikost písmen byla i pro mě, která si doma zapoměla brýle, naprosto dostačující. Na displeji byly zobrazovány tři zastávky - následující a dvě další za ní. Rozhodli jsme se, že vystoupíme na zastávce Stary Kleparz, odkud to nebudeme mít daleko do historického centra.

Krátce před vystoupením z tramvaje jsem si všimla obrovského pomníku. Jeho fotografii jsem objevila už doma, když jsem listovala v zakoupeném průvodci. Pomník byl v oddílu "Východní Krakov" a já zalitovala, že jedeme na tak krátkou dobu.
Měli jsme naplánováno, že bychom měli zvládnout projít část Starého Města a když to dobře dopadne, dojít k Wawelu.
Pomník bitvy u Grunvaldu jsem podle průvodce očekávala někde dál. To, že stojí opravdu nedaleko historického centra, pro mě bylo překvapením.


A proč bitva u Grunwaldu? Krom toho, že mám ráda historii, jsem o ní četla v románu Henryka Sienkiewicze Křižáci, a navíc se moji potomci osobně účastnili rekonstrukce této bitvy.

Bitva se odehrála 15. července 1410 mezi řádem německých rytířů a polsko-litevskou koalicí pod velením polského krále Vladislava II. Jagellonského a litevského velkoknížete Vytautase. Koalice byla výrazně podporována českým vojevůdcem Janem Sokolem z Lamberka a Janem Žižkou z Trocnova, který tu údajně přišel o oko. Řád německých rytířů pod velením Ulricha von Jungingena byl poražen a ztratil svůj bývalý vliv.

Takto bitvu ztvárnil nejslavnější polský malíř Jan Matejko (1838 - 1893), autor monumentálních obrazů, který měl české předky:

Jan Matejko - Bitva pod Grunwaldem (1875 - 1878) Národní muzeu Varšava
Zdroj: INTERNET - Muzeum Narodowe w Warszawie

a takto Alfons Mucha. Obraz je součástí Slovanské epopeje:

Alfons Mucha - Po bitvě u Grunwaldu (1924) Galerie hl.m.Prahy do 31.12.2016
Zdroj: INTERNET - NG Praha

Naše první cesta tedy nevedla do Starého Města, ale vydali jsme se k pomníku bitvy u Grunwaldu. Obloha se začínala mračit, sluníčko se schovalo a já litovala toho, že fotky budou zase méně barevné. Pomník stojí na náměstí Jana Matejka, na kterém se také nachází budovy výtvarné akademie o jejíž výstavbu se zasloužil již zmíněný malíř. Po jejím vybudování tady i učil.

Akademie výtvarných umění Jana Matejka,
stojící na stejnojmenném náměstí

Od pomníku jsme stoupali nahoru náměstím a došli ke kostelu sv. Floriana. Obloha se mračila ještě víc. V kostele byla mše a proto jsme do něj pouze nahlédli a pak ho obešli. I tady jsme, stejně jako předchozí den, narazili na stopu Jana Pavla II. Byl to první kostel v Krakově, kde coby vikář Karol Wojtyla, kázal a celebroval mše.

Místo, kde stojí kostel, prý bylo vybráno volským spřežením, které vezlo ostatky svatého Floriana z Říma. Když zvířata odmítala pokračovat v cestě, lidé si jejich počínání vyložili jako znamení, že je toto místo posvátné a v letech 1185 - 1216 tu byl postaven původně románský kostel. Při nájezdech Tatarů v letech 1241 a 1259 byl poničen a znovu opraven. V roce 1306 byl kostel opět poničen při útoku pozdějšího krále Vladislava Lokýtka, kdy se snažil dobít Krakov, který byl v té době v držení Přemyslovců. Kostel byl pak znovu obnoven a přestavěn v gotickém slohu. Roku 1582 odolal ničivému požáru, který zachvátil celé město. Od té doby je svatý Florian patronem Krakova a hasičů. Neodolal však útoku Švédů v letech 1655 a 1656. V letech 1657 - 1684 došlo k další jeho přestavbě do současné barokní podoby.

Od tohoto kostela vede Královská cesta, která prochází Florianskou bránou na Hlavní rynek a Grodskou ulicí pokračuje na Královský hrad Wawel.

Plánek Královské cesty

Zvláštní shoda náhod. Když jsme sedíc nad mapou vybírali trasu městem, kterou bychom chtěli projít a kterou bychom hlavně měli zvládnout, netušili jsme, po jak slavné cestě půjdeme. Navíc kostel sv. Floriana vůbec nebyl v našich původních plánech.
Průvodce, kterého jsme si zakoupili, měl také naplánované trasy, ale počítal se čtyřmi dny pobytu. Tak třeba někdy příště.

Naproti kostelu je ulice se zajímavým názvem, který mě pobavil.
Ale upřímně, bydlet na takové adrese bych nechtěla, dost na tom, že mně občas někdo nazve slepicí :-D

Od kostela jsme se vraceli zpět znovu k pomníku a já doufala, že se snad počasí trochu umoudří a já si udělám hezčí fotky. Sice se občas mezi mraky ukázal kousíček modři, ale to šedo převládalo.

Tady se mi podařilo na jedné fotografii zachytit i naše další cíle:
Barbakan, Florianskou bránu a věž Mariánského kostela.
Všudepřítomné vlajky byly připraveny na Světové dny mládeže,
kterých se zúčastnil i papež FrantišekDetaily pomníku bitvy u Grunwaldu

Barbakan z náměstí Jana Matejka

Přešli jsme ulici Basztowu, kudy jezdí nejen tramvaje, ale i autobusy a došli před Barbakan. Byl ještě zavřený, takže jsem si udělala jen několik fotek.
Krakovský Barbakan je gotická stavba kruhového tvaru. Jeho vnitřní průměr je 24,4 metru a tloušt'ka zdí je více než 3 metry. Byl obehnán příkopem 24 metrů širokým, 3,5 metru hlubokým a býval propojen s Florianskou bránou a městským opevněním. Byl vybudován mezi roky 1498 a 1499 a sloužil k obraně města. Dnes je součástí Historického muzea Krakov a je využíván k výstavám nebo k vystoupení skupin historického šermu.

Od Barbakanu jsme pokračovali dál a Florianskou bránou vešli do Starého Města.

Florianská brána od Barbakanu

A tady zblízka

Florianská brána je jednou z nejvýzamnějších gotických věží v Polsku a je také jedinou dochovanou bránou původního středověkého opevnění Krakova. Bran bývalo původně osm. Je vysoká 34,5 metru a byla postavena v roce 1307. Fasádu zdobí barokní plastika sv. Floriana a z vnější strany tesaný piastovský orel podle projektu Jana Matejka.

Vcházíme do Starého Města

Ohlédnutí za Barbakanem

Pohled do Florianské ulice, na jejímž konci je vidět Mariánský kostel

Fotila jsem si bránu zevnitř městských hradeb, když mi na objektiv spadla první dešt'ová kapka. Předpovědi se naplnily. Fotografie každodenní výstavy obrazů v ulici Pijarska je také ozdobena dešt'ovou kapkou.

Florianská brána z města

Každodenní výstava obrazů

Pokračovali jsme Florianskou ulicí směrem k Rynku Glownemu. Do nedalekého Muzea Czartoryskich, v jehož sbírkách je jeden z nejcennějších obrazů, které jsou v Polsku k vidění, a tím je obraz Leonarda Da Vinci Dáma s hranostajem, jsme nešli, protože obraz je v současné době umístěn v galerii na Wawelu, nebot' v muzeu probíhá rekonstrukce.
Tuto informaci jsme si našli před odjezdem do Krakova a současně jsme se také dočetli, že vstupenky na Wawel se musí objednávat s dostatečným předstihem. Tak snad někdy příště.

Na maketě jsme se mohli podívat na vzdálenosti míst, která chceme vidět

Nedaleko Florianské brány je po levé straně Dům Jana Matejka, ve kterém se narodil, pracoval i zemřel.
Dnes je v něm muzeum věnované tomuto malíři

Chvilku pod deštníkem, chvilku bez něj, jsme pokračovali po trase, která je na pláncích města vyznačena jako Královská. Počasí bylo hodně proměnlivé. Uprostřed Florianské nás zastavil mladý muž a obdaroval nás letákem s nabídkou výletů nejen Krakovem, ale i do blízkého či vzdálenějšího okolí. Pobavilo mě, že součástí nabídky byl i výlet do čtvrti, ve které jsme se ubytovali. Poděkovali jsme a bylo nám jasné, že nabídku nevyužijeme. Vždyt' jsme si koupili jen 500 zlotých na výdaje. I přesto jsme se občas podívali na nabídky směnáren, kterých tu bylo nepočítaně a zjistili, že jsme mohli zloté koupit tady v podstatně výhodnějším kurzu.

Průhledem na konec Florianské už byla vidět krakovská bazilika - Mariánský kostel.

Ale o tom až příště. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 VendyW VendyW | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 8:13 | Reagovat

Pěkná procházka krásným a historií dýchajícím městem! :-)

2 signoraa signoraa | Web | 17. ledna 2017 v 9:26 | Reagovat

[1]: Vendy, tohle byl jen začátek procházky. Krakov je opravdu krásný a na historii tu člověk narazí na každém kroku. :-)

3 Intuice Intuice | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 9:28 | Reagovat

Moc hezky psáno, ani mi nevadí, že nebylo počasí, já v tom nešla. :-) Já mám ráda ty Tvoje články s upřímnými glosami. Jsou to místa, kde jsem nikdy nebyla. Těším se na pokračování. :-)

4 Jarka Jarka | Web | 17. ledna 2017 v 9:40 | Reagovat

Škoda, že se k vaší procházce Krakovem nepřidalo sluníčko, ale i tak jsou fotky bezvadné a vyprávění moc zajímavé. Město opravdu dýchá historií, jsem zvědavá, kam nás ještě zavedeš. :-)

5 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 17. ledna 2017 v 9:52 | Reagovat

Kurniki!

Pěkná, obsáhlá, fotoreportáž.
Díky za inspiraci, do Krakova se chystám s milostivou v létě.

6 chudobka1970 chudobka1970 | Web | 17. ledna 2017 v 10:45 | Reagovat

Moc zajímavé vyprávění. Líbila se mi pamětní deska z domu Jana Matejky, protože má nápis nápis v brejlově písmu. To se hned tak nevidí.

7 Honza Honza | Web | 17. ledna 2017 v 12:27 | Reagovat

V létě mi už nezbyl čas, tak snad letos se do Krakova podívám. Myslím, že celkově není u Čechů Polsko nějak moc oblíbené, přitom nabízí moc pěknou krajinu, přírodu, města... (možná jen má domněnka :D )
Pěkné vyprávění.

8 kouzelnakrajina kouzelnakrajina | Web | 17. ledna 2017 v 13:08 | Reagovat

nádherné městečko, super krásný fotky :-)

9 Eliss Eliss | Web | 17. ledna 2017 v 16:44 | Reagovat

Ta ulice Kurniki je fakt dobrá :-D

10 signoraa signoraa | Web | 17. ledna 2017 v 16:55 | Reagovat

[3]: Děkuji za pochvalu. Ono i v tom špatném počasí to docela šlo. Bylo to v červenci a tudíž nebyla zima. Hloupé bylo to, že bylo šero, voda mi tekla po fot'áku a spousta fotek je oříznutá deštníkem.
Krakov není zase až tak daleko, aby ses tam někdy nemohla podívat. Tak zatím alespoň jen tímto článkem. Pokračování samozřejmě bude. :-D

[4]: Dopoledne a i část odpoledne bylo opravdu deštivo, ale v podvečer se vše zlepšilo. Město opravdu dýchá historií a já slibuji, že vás zavedu do plánovaného cíle a ještě kousek dál. :-D

[5]: Děkuji a doufám, že vás oba Krakov okouzlí, tak jak okouzlil nás. Určitě se tam ještě někdy pojedeme podívat, protože je spousta míst, která stojí za to, být navštívena. :-D

[6]: Děkuji. Také jsem ocenila informaci na paletě v Braillově písmu. Setkali jsme se s ním na více místech. :-)

[7]: Honzo, návštěvu určitě doporučuji. :-) I já jsem měla kdysi o Polsku mlhavé povědomí a pokládala jsem ho za chudou, potažmo zanedbanou zemi. Přitom jsem tam párkrát byla, dokonce jsem vylezla na Sněžku z Karpacze. Moje návštěvy však většinou končívaly na trzích v pohraničí a odtud, přiznejme si, toho člověk moc nepozná. Ted' už vím, že je Polsko dál než my a je to pro mně smutné zjištění.

[8]: Děkuji, ale není to městečko, ale docela velké město s přibližně 760 tisíci obyvatel. :-)

11 signoraa signoraa | Web | 17. ledna 2017 v 16:55 | Reagovat

[9]: Také mě Kurniki pobavily. :-D

12 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 20:15 | Reagovat

Křižáky jsem četla, je to dost dávno,o té bitvě tam bylo, jinak člověku už ty historické romány -hlavně jména poněkud splývají. Oni ti páni cestovali po různých bojištích.
Obdivuji tvé pěkné průpovídky Kurniki - slepice a pod. Ani mi moc nevadilo, že nebylo sluníčko. Nevím, jak to děláš, že máš i za nepěkného počasí vždycky "čitelné" fotografie. :-)

13 Hanka Hanka | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 21:11 | Reagovat

Parádní reportáž, Ali. Zajímavé záběry i povídání.
Do Krakova (nebo jinam do zahraničí) se stopro nedostanu, takže si aspoň vychutnávám reportáže ostatních. ;-)  :-)

14 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 21:43 | Reagovat

Jan Matejko - jako živej! ;-)
Mám ráda Tvoje fotky - tak hezky ostré a pár kapek to tedy nezmění. :-)

15 pavel pavel | Web | 17. ledna 2017 v 22:44 | Reagovat

Byl jsem tam ještě za bolševika... dnes bych to tam asi kromě starých památek nepoznal. Krásná bohatá reportáž. :-)

16 signoraa signoraa | Web | 18. ledna 2017 v 7:46 | Reagovat

[12]: S tím splýváním jmen naprostou souhlasím. Mám doma kompletní dílo Henryka Sienkiewicze a v některých knihách se člověk "setká" s postavami z jiné knihy.
Sluníčko trochu chybělo, ty fotky mohly být ještě trochu "čitelnější." Ale moc děkuji. :-D

[13]: Hani, moc děkuji. :-D Jsem ráda, že ti mohu, a nejen tobě, ale i dalším, přiblížit místa za hranicemi naší země. Já si podobně užívám reportáže z míst, kde jsem také nebyla a kam se nepodívám. :-)

[14]: Moc děkuji. :-D Dešt'ové kapky mě mrzely, zvlášt' když mi kapalo na objektiv. :-D

[15]: Je to jako v dalších městech. Historické centrum je stále stejné, možná i lepší a upravenější, jako je tomu u nás. Tam bys určitě nezabloudil. :-D Možná bys byl překvapen, jak je na tom Polsko ted'. Je totiž už mnohem dál, než jsme my.

17 Iris Iris | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 10:46 | Reagovat

Ty jo, ať už je léto a čas výletování ;-)
Navnadila jsi mě :-)

18 signoraa signoraa | Web | 18. ledna 2017 v 17:27 | Reagovat

[17]: Mně už by stačilo i to jaro. :-D To už se dá někam vyrazit.

19 tinka77 tinka77 | Web | 18. ledna 2017 v 17:35 | Reagovat

Krásna prechádzka. Vieš že tie úzke uličky silno pripomínajú Prahu ? Mám rada tie tvoje historické prechádzky s výkladom. Grunwald mi nič nehovoril - zaujímavé :-)

20 signoraa signoraa | Web | 18. ledna 2017 v 17:48 | Reagovat

[19]: Možná i proto jsem se v Krakově, coby městský člověk cítila tak dobře. :-D Jsem proto ráda, že se ti v Krakově na procházce líbilo.
Bitva u Grunwaldu v podstatě položila základy samostatného polského státu, i když u nás při hodinách dějepisu, jsme se o ní neučili. To je ta moje oblíbená historie. :-D

21 beallara beallara | Web | 19. ledna 2017 v 7:54 | Reagovat

Krásné a opět velice pracné putování.
Je to velice podobné město Praze, ale nádherně čisté, opečované, třeba v takové Paříži by se mohli přes metráky odpadků učit, jak se starat o historické´á a hlavně návštěvnicky náročná místa.
Déšť mi doma nevadil, vám ubral ,ale ve výsledku to vůbec nevadilo.
Miluju obraz Dámy s hranostajem, vážou mě k němu vzpomínky z dětství :-)  :-)

22 signoraa signoraa | Web | 19. ledna 2017 v 8:33 | Reagovat

Simčo, děkuji. :-) Historická centra měst v této oblasti jsou si opravdu podobná a možná i proto se mi Krakov tolik líbil. Překvapila mě nejen čistota, ale i velice příjemní lidé. Uvědomila jsem si, že námi tolik podceňované Polsko, je už notný kus před námi a to nejen v Krakově. V porovnání s italskými městy a Paříží, kterou zmiňuješ, tady byl opravdu pořádek. Vzpomínám si na černochy ve svítívě zelených vestách, jak po ránu uklízeli binec v centru Paříže. Netrvalo to dlouho a bylo vše tak jako předtím.
I já mám obraz, který je mojí srdeční záležitostí a tím je Loutnista od Caravaggia. Originál je v Ermitáži. Na druhou stranu jsem několik Caravaggiových obrazů viděla v Římě a v Louvre. :-)
Do Krakova se chci ještě někdy vrátit a na Dámu s hranostajem se určitě podívám. :-D

23 Ježurka Ježurka | Web | 19. ledna 2017 v 13:40 | Reagovat

Alenko, perfektní reportáž jako vždy, nádherné fotky, za vše díky. V Krakově jsem nikdy nebyla ani nebudu, tak jsem se ráda podívala i poučila u tebe. :-)

24 Miloš Miloš | Web | 19. ledna 2017 v 17:09 | Reagovat

Krakov je asi nejkrásnější polské město, i když někteří znalci za něj považují Wroclaw (Vratislav), tam jsem však nebyl, zatímco v Krakowě už 3-krát.
Poprvé to bylo právě kvůli Dámě s hranostajem, ale město těch lákadel má nepřeberně, především Rynek glowny se starou tržnicí a kostelem.

25 Miloš Miloš | Web | 19. ledna 2017 v 17:12 | Reagovat

Článek jsi jako obyčejně napsala dokonale, lépe to nebude ani v tom průvodci :)

26 signoraa signoraa | Web | 20. ledna 2017 v 10:30 | Reagovat

[23]: Libuško, moc děkuji. :-D Jsem ráda, že jsem ti mohla prohlídku Krakova zprostředkovat. :-)

[24]: Miloši, Krakov mě okouzlil a já se tam určitě ještě vrátím. Naše první cesta byla výsledkem rychlého rozhodnutí, kdy jsme si ve čtvrtek sehnali přes internet levné ubytování, v pátek si koupili kapesního průvodce a 500 zlotých, abychom v pondělí ráno, bez jakékoliv přípravy, vyrazili. :-)
I když to bylo "na kvap", byla jsem z návštěvy města nadšená. Viděli jsme opravdu jen jeho malou část, ale i ta stála za to. Příště pojedeme na delší dobu a Dámu s hranostajem si rozhodně ujít nenecháme. :-D

[25]: Moc děkuji. :-D

27 Belluška Belluška | Web | 21. ledna 2017 v 11:34 | Reagovat

Nejsem si jistá, ale zdá se mi podle těch fotek, že jsem v Krakově už byla. Podle mě to bylo ze školou. Musí to být asi dávno, když si to moc nepamatuji :/ Jinak přeji krásnou dovolenou

28 Maryša Maryša | E-mail | 21. ledna 2017 v 15:34 | Reagovat

Krásné fotky i komentář, děkuji za osvěžení paměti, protože jsme v Krakově už asi 6 roků nebyli. Když jedeme k přátelům do Waršawy, vždy si uděláme prohlídku, ale až na zpáteční cestě. Miroslav nám sežene ubytování a vstupenky za poloviční cenu, nevím jak to dělá, ale je to tak. Mám toto královské město ráda, jednou jsme tu byli i za návštěvy papeže, to bylo něco fajn, co u nás neznáme :-). Mějte se pěkně Maryša a těším se na další díl :-)

29 cincina cincina | Web | 21. ledna 2017 v 18:47 | Reagovat

V Polsku jsem byla jenom jednou a to ještě bylo na trzích někde u hranic, takže jsem z Polska moc neviděla:D Ale někdy tam chci zajet a podívat se po nějakých památkách:)
Fotky jsou krásné!:)

30 pavel pavel | Web | 23. ledna 2017 v 12:15 | Reagovat

Je to taková jejich Praha. :-)

31 signoraa signoraa | Web | 23. ledna 2017 v 16:53 | Reagovat

[27]: Děkuji, na dovolenou se chystám až v červnu, ale už ted' si zjišt'uju informace. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. :-)

[28]: To jsem moc ráda, že jsem mohla připomenout místo, které mě okouzlilo.
Pokračování už chystám. :-D

[29]: Na trzích v Polsku jsem byla už mockrát a vždy dobře nakoupila. Nikdy nezapomenu na zděšený hlas profesorky při lyžáku v Krkonoších, kdy jsem při hřebenovce sjela kus bokem: "Vrat' se, jsi v Polsku." :-D Také jsem z polské strany z Karpacze vystoupila na Sněžku.
Krakov byl v podstatě prvním městem, jehož část jsem procourala. :-)

[30]: Pavle, určitě ano. Vždyt' to také bývalo jejich hlavní město. :-)

32 děda tik tak děda tik tak | Web | 23. ledna 2017 v 18:49 | Reagovat

Polsko je rájem cirkevních památek a jejich udržování se máme co učit. :-)

33 Lenča Lenča | Web | 23. ledna 2017 v 19:34 | Reagovat

Krásná procházka a úžasné fotky! :-)

34 signoraa signoraa | Web | 23. ledna 2017 v 21:53 | Reagovat

[32]: Církevních památek je tam opravdu spousta a myslím si, že učit se budeme muset v podstatně více oblastech. :-)

[33]: Moc děkuji. :-)

35 Iva Iva | E-mail | Web | 24. ledna 2017 v 21:57 | Reagovat

Zajímavá reportáž s krásnými fotkami. Byla to příjemná návštěva na tvém blogu. :-D

36 Lydie Lydie | 26. ledna 2017 v 21:34 | Reagovat

Pěkná reportáž.
Také jsme tam byli před několika lety. Bylo to začátkem října - moc turistů nebylo. Na Wawel jsme se dostali bez problémů.
Také jsem byla ráda, že jsem viděla hrob sv. Stanislava. /kvůli jménu, protože máme v rodině několik nositelů tohoto jména/. :-)

37 signoraa signoraa | Web | 31. ledna 2017 v 16:03 | Reagovat

[35]: Moc děkuji. :-D

[36]: Moc děkuji. :-) My tam byli loni v červenci a turistů tam bylo dost. Na Wawelu byly dlouhé fronty.
V naší rodině je nejčastším jménem Jiří. :-D

38 Maruška-Fukčarinka Maruška-Fukčarinka | Web | 13. února 2017 v 17:04 | Reagovat

Alenko, ne jednou, ale vícekrát počasí zklame. Kdybychom tak mohli počasí ovlivnit, tak to by byla hrůza :-D viď, Krásná procházka - v teple u kafíčka.

39 signoraa signoraa | Web | 15. února 2017 v 14:23 | Reagovat

[38]: Marti, mně to počasí moc nevadilo. V dešti se mi, coby astmatikovi, dobře dýchá. Jediná komplikace bylo focení, občas jsem měla kapky vody na objektivu. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama